به صفحه اختصاصی مجموعه فرهنگی   امام حسين عليه السلام  خوش آمدید
تعداد بازدید : 10014
  تذکر !   فقط گزارشاتی که در مدیریت سامانه و یا توسط مسئول مجموعه تایید شده باشند در این بخش نمایش داده می شوند .
 • جمکران

  عنوان : جمکران
  تعداد برنامه،اقلام : 36   تعداد برادر : 36   تعداد خواهر : 0
  تاریخ برگزاری از : 96/05/26   تا تاریخ : 96/05/27
  مخاطبین : نوجوانان   مقدار ساعت : 48   تعداد روز : 2
  شرح : تشویقی
 • معارف

  عنوان : معارف
  تعداد برنامه،اقلام : 45   تعداد برادر : 25   تعداد خواهر : 20
  تاریخ برگزاری از : 96/04/01   تا تاریخ : 96/04/01
  مخاطبین : عمومی   مقدار ساعت : 48   تعداد روز : 1
  شرح : جلسات هفتگی
 • باغ اختصاصی

  عنوان : باغ اختصاصی
  تعداد برنامه،اقلام : 45   تعداد برادر : 25   تعداد خواهر : 20
  تاریخ برگزاری از : 96/03/25   تا تاریخ : 96/03/25
  مخاطبین : نوجوانان   مقدار ساعت : 10   تعداد روز : 1
  شرح : همراه با جلسات دینی و خاطره رزمندگان و برنامه ها و پذیرایی متنوع
 • کانون

  عنوان : کانون
  تعداد برنامه،اقلام : 8   تعداد برادر : 8   تعداد خواهر : 0
  تاریخ برگزاری از : 96/03/30   تا تاریخ : 96/03/30
  مخاطبین : نوجوانان   مقدار ساعت : 3   تعداد روز : 3
  شرح : تدوین برنامه تابستان

 • شبستان

  عنوان : شبستان
  تعداد برنامه،اقلام : 10   تعداد برادر : 48   تعداد خواهر : 35
  تاریخ برگزاری از : 96/03/14   تا تاریخ : 96/03/14
  مخاطبین : عمومی   مقدار ساعت : 2   تعداد روز : 1
  شرح : هادی سیاسی

1 2 3 4 5 بعدی آخرین
بازگشت